Kompaktní střešní skladba z pěnového skla FOAMGLAS®:

dlouhodobé a spolehlivé řešení

 
 
 
 
 

Ploché střechy patří mezi nejrozšířenější a nejdůležitější aplikace izolačních desek FOAMGLAS®. Všechny vrstvy kompaktní střešní skladby FOAMGLAS® jsou vzájemně celoplošně slepeny. Je tak zcela zabráněno pohybu vlhkosti mezi jednotlivými vrstvami. Tím je vyloučeno jak pronikání vlhkosti do tepelné izolační vrstvy tak zatékání. To má zásadní vliv na životnost a spolehlivost střešního pláště.

 

Na souvrství kompaktní skladby FOAMGLAS® lze aplikovat prakticky jakékoli další vrstvy. V závislosti na plánovaném využití střechy lze kompaktní skladbu doplnit o pochozí vrstvu, vegetační souvrství, vozovku apod.. Pro vytvoření různých střešních spádů nabízíme servis zpracování projektu spádových desek FOAMGLAS® TAPERED ROOF SYSTEM. Spádové desky FOAMGLAS® představují zajímavou možnost jak z pohledu ekonomického, tak technologického. Dodatečné spádové vrstvy tak nejsou zapotřebí a je zlepšená i tepelná ochrana objektu.

 

Kompaktní střešní skladba FOAMGLAS® je současně vhodná jako vysoce nosný a kvalitně izolovaný podklad pro další konstrukce. Všechny typy povrchových úprav lze provést bez tepelných mostů, korektně dle stavební fyziky a ekonomicky. Díky tomu mají architekti i klienti prakticky neomezené možnosti při vytváření esteticky i technicky náročných budov opatřených trvalou a bezpečně izolovanou plechovou krytinou.

Plechové krytiny lze provádět buď metodou falcování plechů na stavbě nebo pomocí prefabrikovaných samonosných profilovaných plechů. Mechanické kotvení krytiny do tepelné izolace FOAMGLAS® se provádí pomocí speciálních kotevních plechů zcela bez tepelných mostů. Současně je plně zajištěna odolnost krytiny proti sání větru.

 

Videoklip: Kompaktní plochá střecha FOAMGLAS®