Eristysjärjestelmä maata vasten:

Ulkokuoren eristys suojaa kosteudelta ja vedeltä

 
 
 
 
 

Lämmöneristeen tarkoitus on sulkea sisäänsä koko rakennus ja eliminoida aukot. Katon ja seinien lisäksi myös maan kanssa kosketuksissa olevat komponentit pitää eristää. Lattiaeristys voidaan asentaa pohjalaatan päälle tai alle. Rakennusteknisten erittelyjen mukaan FOAMGLASia® voidaan käyttää kantavana lämpöeristeenä sekä tiloissa, joissa vallitsee jatkuva vedenpaine.

 

Maata vasten olevalta lattiaeristeeltä vaaditaan paljon. Tähän osaan rakennusta ei ole enää pääse käsiksi – tai vain suurin kustannuksin – kun rakennus on valmis. Siksi lattiaeristeen on toimittava täydellisesti ensi yrityksestä ja sen on oltava pitkäikäinen ja kestävä. FOAMGLAS® täyttää nämä vaatimukset täysin. Sitä voidaan myös käyttää kuormitettuna lämpöeristeenä pohjalaatan alla (rakennusteknisten erittelyjen mukaan).

 

Taloudellisista syistä kellarikerrosta käytetään yhä useammin asuin- tai työtilana. Maata vasten olevat seinät on siksi eristettävä huolella kosteusvahinkojen ja saneeraustarpeen eliminoimiseksi FOAMGLAS®-järjestelmä tarjoaa luotettavan ja pysyvän suojan maan kanssa kosketuksissa oleville rakenneosille.